Het leerwerktraject tot verpleegkundige

Als verpleegkundige leer je om zelfstandig persoonsgerichte zorg en begeleiding te verlenen in de leefsituatie van de cliënt met een gemiddeld tot hoog complexe zorgvraag. Onderdelen van dit proces zijn; anamnese afnemen, zorgleefplan opstellen, uitvoeren en bijstellen. Daarbij onderzoek je de verschillende belangen en mogelijkheden bij naast betrokkenen en andere zorgprofessionals ten aanzien van de verpleegkundige zorg. Deze zorg kan je vervolgens goed afstemmen op de vragen van de cliënt en zijn of haar familie. Je coördineert en bewaakt het zorgproces in het team en bepaalt de prioriteiten binnen de werkzaamheden. De cliënt staat ten alle tijden centraal en je leert je informatie en communicatie aan te laten sluiten bij de wensen en behoefte van de cliënt.

In jouw functie van verpleegkundige heb je de belangrijke rol van gezondheidsbevorderaar. Binnen deze rol verzamel je gegevens over de gezondheidssituatie van de cliënt en kun je gezondheidsrisico’s signaleren. Hierin staat klinisch rederneren centraal. Je bent in staat de cliënt te observeren vanuit medische kennis en op deze manier je denken en handelen in het uitvoeren van de verpleegkundige interventies te onderbouwen. Daarbij ben je in staat om de gewenste aanpassingen in de zorgverlening toe te passen.

Als verpleegkundige heb je ook een belangrijke rol in het bevorderen en bewaken van de kwaliteitszorg. Hierbij verwachten we dat je complexe problemen signaleert, analyseert en oplossingen kunt aandragen vanuit de literatuur en/of wetenschappelijk onderzoek.

Tot slot coördineert een verpleegkundige de zorg van zorgvragers door een planning te maken en taken te verdelen. Daarbij draag je zog voor de randvoorwaarden en bepaal je de prioriteiten binnen de werkzaamheden.

De opleiding

Naast dat je 24 uur bij ons komt werken, ga je ook één dag in de week naar school. Dit houdt in dat je theorielessen krijgt, om zo jouw opgedane kennis beter in de praktijk te kunnen brengen. Een gedeelte van je schooldag krijg je in tijd gecompenseerd. Attent Zorg en Behandeling werkt voor het BBL-traject tot verpleegkundige samen met 2 scholen, namelijk het Rijn IJssel en het Graafschap College.

Tijdens de theorielessen leer je alles wat je nodig hebt om het beroep uit te kunnen oefenen. Het gaat hierbij dus vooral om veel beroep specifieke kennis en vaardigheden. Maar daarnaast krijg je ook andere vakken die belangrijk zijn voor het behalen van je diploma en in je baan. Denk hierbij aan de vakken Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Meer informatie over hoe de opleiding eruitziet vind je op de websites van bovengenoemde scholen. Heb je nog andere vragen voor ons met betrekking tot het leerwerktraject? Neem dan contact op met de afdeling Opleidingen door te bellen naar 088 990 33 82 of stuur een mail naar opleidingen@attentzorgenbehandeling.nl

Powered by Emply