Cliëntgroepen binnen de ouderenzorg

Misschien heb je inmiddels al een goed beeld gekregen van het werken in de zorg of misschien zit je juist nog in de oriëntatiefase. De zorgsector is erg breed, denk bijvoorbeeld aan de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en ouderenzorg. Wij als Attent Zorg en Behandeling zijn een ouderenzorgorganisatie met elf zorglocaties én vier thuiszorgteams. Werken in de ouderenzorg is uitdagend en veelzijdig en we nemen je dan ook graag mee in de diversiteit van onze zorgafdelingen en cliëntgroepen. 

Jouw takenpakket als zorgmedewerker is meer dan zorgzaam zijn en mensen helpen. Je hebt de rol van zorgverlener, waarin je steun en troost biedt en verbindt. Je communiceert, werkt samen, reflecteert, stimuleert, organiseert en werkt mee aan de kwaliteit van zorg. Elke dag heb jij dus de kans om het verschil te maken voor de cliënten die jij verzorgt en begeleidt. Wij geloven erin dat bij elke zorgmedewerker een cliëntengroep en/of zorglocatie past, want iedere cliënt is uniek én iedere medewerker is uniek. Benieuwd wat voor jou een goede match zou kunnen zijn? We vertellen je er hieronder graag meer over. 

 • Verpleeghuiszorg
  Binnen onze elf zorglocaties/ verpleeghuizen bieden wij zorg en begeleiding aan diverse cliënten, dit gaat om somatische zorg, psychogeriatrische zorg en gerontopsychiatrische zorg. 

  • Somatische zorg; dit is zorg aan ouderen die vanwege hun ouderdom in combinatie met een lichamelijke aandoening, ziekte of beperking specifieke zorg en begeleiding nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan de Ziekte van Parkinson, COPD, CVA, nier- of hartfalen en reuma. Het werken op een somatische zorgafdeling brengt onder andere verpleegtechnische handelingen met zich mee, waarbij cliënten vaak zelf in staat zijn om hun hulpvraag bespreekbaar te maken. Deze cliëntgroep past onder andere bij jou als jij jezelf herkent als een nauwkeurig persoon, die probleemgericht weet te werken en een alerte werkhouding heeft. Je werkt graag in een hecht team, waarbij vertrouwen een belangrijke waarde voor je is. Je werkt graag vanuit duidelijkheid, met kaders en volgens protocollen. Herken jij jezelf hierin? Lees meer over somatische zorg op onze website
    
  • Psychogeriatrische zorg (dementiezorg); binnen al onze zorglocaties bieden wij dementiezorg aan ouderen met een vorm van dementie, zoals de meest voorkomende vorm van dementie; Alzheimer. Dit brengt vaak vergeetachtigheid, een verandering in gedrag en verdere cognitieve achteruitgang met zich mee. Van jou als zorgmedewerker vraagt deze zorgsoort dat jij continu afstemt op de belevingswereld van cliënten, waarbij je nieuwsgierig bent en je gericht bent op de gevoelens van anderen. Jij ziet wat de ander nodig heeft en anderen voelen zich door jou gezien. Je herkent jezelf daarnaast als een rustig, geduldig en empathisch persoon die goed kan luisteren en zich kan inleven in de ander. Lees hier meer over dit ziektebeeld. 
    
  • Gerontopsychiatrische zorg; wij bieden verpleeghuiszorg aan ouderen met psychiatrische problematiek die te maken hebben met fysieke, psychische en/of sociale achteruitgang. Denk bijvoorbeeld aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of Korsakov. Als leerling en medewerker op deze zorgafdeling is het belangrijk dat je stevig in je schoenen staat, je kan inleven in situaties en gericht bent op harmonie. Als persoon kun je van nature goed luisteren, je hebt geduld en maakt weloverwogen beslissingen. Ook kan je jezelf herkennen als een persoon die efficiënt te werk gaat en productief is. Je bent zeker over welke kwaliteiten je meebrengt op de werkvloer en organiseert jouw eigen leerproces zonder problemen. Je neemt namelijk graag de tijd voor je oefen- en leermomenten. Sluit dit aan bij jou als persoon? Lees hier meer over gerontopsychiatrie. 
    
 • Revalidatie en kortdurend verblijf
  Wanneer cliënten bijvoorbeeld net geopereerd zijn of herstellende zijn van een ziekte en tijdelijke zorg nodig hebben, dan kunnen zij terecht op onze revalidatieafdeling binnen zorglocatie Intermezzo in Dieren of verpleeghuis Regina Pacis in Arnhem. Maar ook voor een kortdurend verblijf, bijvoorbeeld wanneer er overbruggingszorg nodig is, kunnen ouderen bij ons terecht. Dit zijn dynamische afdelingen, waarbij de zorg snel is en het contact met de cliënt korter is dan gemiddeld. Als zorgmedewerker zijn deze zorgafdelingen je op het lijf geschreven als je een nieuwsgierig persoon bent die graag wilt weten waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Je wilt het graag begrijpen en zoekt altijd naar feiten en oplossingen. Dit doe je vanuit rust, want je herkent jezelf namelijk als een nauwkeurig en concreet persoon. Je bent een alerte collega en vindt het fijn als er duidelijkheid is en heldere kaders zijn. In je werk ben je efficiënt en productief, het liefst binnen een vertrouwd en hecht team. Past deze werkomgeving bij jou? Op onze website lees je meer over onze revalidatie en kortdurend verblijf.
   
 • Palliatieve zorg (Hospice)
  Bij (ernstige) ziekte in de laatste levensfase hebben cliënten vaak de wens om zolang mogelijk thuis te blijven wonen en hier zorg te ontvangen. Soms is dit helaas niet meer mogelijk en dan biedt onze high care Hospice in Arnhem passende zorg en begeleiding. Binnen het hospice is het belangrijk dat je als zorgmedewerker goed rekening kan houden met de gevoelens van anderen. Er worden hoge eisen gesteld om complexe terminale zorg te kunnen bieden, dit is het laatste stuk van iemands leven en dit willen de medewerkers zo goed mogelijk doen. Je ziet wat de ander nodig heeft, zowel bij cliënten als jouw collega’s. Daarnaast heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kan je snel schakelen en dit toepassen tijdens de cliënten zorg. Je bent een betrokken medewerker en ziet snel wat beter kan, rekening houdend met de regels, protocollen en richtlijnen die er zijn. Lees hier meer over palliatieve zorg.
   
 • Thuiszorg
  Vanuit Attent Zorg Thuis ondersteunen wij cliënten die specifieke zorg aan huis nodig hebben, om ervoor te zorgen dat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dit doen we vanuit onze wijkteams in Arnhem, Rheden/Velp, Dieren en Doesburg. De thuiszorg past bij jou als jij jezelf herkent als iemand die graag hard werkt, efficiënt én productief is. Je bent zelfverzekerd als het gaat om jouw eigen kwaliteiten en je neemt dan ook graag regie over je eigen leerproces. Ook ben je iemand die stevig in je schoenen staat en raakt niet snel van slag van uitdagende situaties. Binnen de thuiszorg is het namelijk belangrijk om creatief te kunnen denken in het zelfstandig werken bij een cliënt thuis. Past dit bij jou? Meer over de thuiszorg lees je op onze website.
   
 • Werken op een kleinschalige of grootschalige afdeling
  Binnen onze zorglocaties hebben wij zowel grootschalige als kleinschalige woonafdelingen. Het werken op een kleinschalige afdeling of locatie vragen echter andere competenties van jou als zorgmedewerker dan op een grootschalige afdeling. Op een kleinschalige afdeling ben je namelijk sneller op jezelf aangewezen, omdat je te maken hebt met een kleinere cliëntengroep. Je werkt hierdoor vaker alleen op een verdieping voor een kleinere groep cliënten. Het is daarom belangrijk dat je snel kan schakelen en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt. Ook is er is vaak meer 1-op-1 contact met een cliënt. Veel persoonlijke aandacht en rust vind je daarom terug op onze kleinschalige locaties en afdelingen.